Skenování, digitalizace a převod fotografií, dokumentů, tiskovin, kinofilmů, diapozitivů.
Základní cena je 4,50 Kč za snímek. Záleží ale též i na požadavcích na rozlišení v dpi, retušování, úpravy, nebo zda skenovaná předloha je fotografie, kinofilm, dokument.

Nejobvyklejší formáty:

BMP - (Windows Bitmap) - je jedním z nejjednodušších způsobů, jak zaznamenat grafickou informaci. Výhodou tohoto formátu je jeho extrémní jednoduchost, někdy však na úkor velikosti.

JPEG - (Joint Photographic Experts Group) - standardní a nejužívanější metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě.

TIFF - (Tagged Image File Format) - tvoří neoficiální standard pro ukládání snímků určených pro tisk. Umožňuje ukládání dat jako vícestránkové soubory a proto se používá například pro ukládání faxů přijatých pomocí počítače.

GIF - (Graphic Interchange Format) - je grafický formát určený pro rastrovou grafiku. Používá kompresi LZW84 a umožňuje také jednoduché animace. Maximální počet současně použitých barev je však jen 256 (8 bitů).

PNG - (Portable Network Graphics) - Je grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. Byl vyvinut jako zdokonalení formátu GIF.

PDF - (Portable Document Format) – Jedná se o souborový formát, vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů. Soubory typu PDF mohou obsahovat text, bitmapovou či vektorovou

   
       
       
      © 2006-2011 MP-DATA.cz