Převod analogových audiozáznamů z magnetofonových pásků, kazet, LP, SP, minidisků do digitálních formátů.
Základní cena je 4,50 Kč za zpracování jedné minuty originálního záznamu. Konečná cena je otázkou technické a časové náročnost (redukce šumů, střih, mix).

Nejobvyklejší formáty:

CD - (Compact Disc Audio) - v podstatě se jedná o překonvertovaný formát WAV. Do formátu CD lze pochopitelně převést i formát MP3, případně jiné a výsledná kvalita závisí na vzorkování a kvalitě originálního - vstupního audiozáznamu.

WAV- (PCM Wav File) - dle parametrů vzorkovací frekvence (44,1 kHz) se vlastně jedná o zvukový formát odpovídající klasickému audio CD. Tento formát je vhodný pro editaci nahrávky, potlačení šumů, úpravy hlasitosti atd.

MP3 - (PowerPack Lame MP3 Encoder) - jedná o ztrátový formát. Při kompresi dochází ke ztrátám zvukových vlastností a frekvencí, které nejsou podstatné a které lidské ucho neslyší. Na výslednou kvalitu a velikost má vliv rovněž vzorkovací frekvence, bitový tok apod. Zjednodušeně řečeno, čím kvalitnější je výsledný záznam, tím obshuje více informací a tím je větší. Oproti hudebním souborům v CD kvalitě je přibližně desetkrát menší.

WMA - (Windows Media Audio) - formát vyvinutý jako součást Windows Media byl určen jako náhrada za MP3. Avšak do nedávna jeho kvalit nedosahoval.v Od verze 9 může konkurovat vyspělejším formátům, nicméně nejvhodnější je pro použití hlavně na platformě Windows.

RA - (Real Audio) - stejně jako MP3, je tento formát ztrátový. Je využíván zejména na internetu k přenosu zvuku a videa.

Z historie:

Gramofonová deska - Roku 1887 vynalezl Emil Berliner gramofon, předchůdcem byl Edisonův fonograf z roku 1877. Gramofonové desky se ve větší míře rozšířily počátkem 20. let, ale dlouhohrající LP umožnil až vinyl v roce 1948.

Magnetofonová páska - Vytvořil ji v roce 1926 Němec Fritz Pfleumer. Ve větším měřítku se tento způsob záznamu rozšířil až v 50. letech. Oproti deskám nabízel možnost vlastního záznamu.

Magnetofonová kazeta - nahradila pásky a poprvé ji uvedla na trh firma Philips roku 1963.

Audio CD - po třech letech vývoje, roku 1982, se objevilo první "cédéčko" a to díky firmám Sony a Philips.

Minidisc - je magnetooptické médium uvedené na trh firmou Sony v roce 1991. MD disponuje kvalitou záznamu srovnatelnou s CD, navíc umožňuje opakované nahrávání. Používá ztrátovou kompresi ATRAC.

Digitální formáty - v současné době stále více vytlačují ostatní analogové nosiče. Zejména pro nesrovnatelně jednodušší manipulaci, zálohování, kopírování. Nejrozšířenějším se bezesporu stal formát MP3.

   
       
       
      © 2006-2011 MP-DATA.cz